BV_KFIN ร่วมลงทุน PEAK

บัวหลวงเวนเจอร์ส จับมือ กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุนฟินเทคฝีมือคนไทย

ปิดดีลระดมทุนรอบ Series A หนุนแพลตฟอร์ม ‘PEAK’

ช่วยธุรกิจจัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสเติบโต-ร่วมเติมเต็ม Startup Ecosystem 

บัวหลวงเวนเจอร์ส ผู้ลงทุนหลัก จับมือ กรุงศรี ฟินโนเวต ร่วมลงทุนในรอบ Series A ของ ‘PUUN Intelligent’ ฟินเทคจากฝีมือคนไทย ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ‘PEAK’ เล็งขยายตลาด-เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ มั่นใจตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยธุรกิจจัดการบัญชีแบบมืออาชีพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน-ต่อยอดการเติบโตสู่อนาคต

บัวหลวงเวนเจอร์ส บริษัทร่วมลงทุนของธนาคารกรุงเทพ ประกาศเป็นผู้ลงทุนหลัก จับมือ กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี เข้าร่วมลงทุนในรอบ Series A ให้กับ PUUN Intelligent ฟินเทคสตาร์ทอัพ สัญชาติไทย ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Platform) ที่มีนักบัญชีไทยใช้งานมากเป็นอันดับ 1 ภายใต้ชื่อ PEAK โดยมีแผนนำเงินมาลงทุนขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ดีมาก เนื่องจากแพลตฟอร์ม PEAK เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การจัดการด้านบัญชี ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงการทำบัญชีได้อย่างเป็นมืออาชีพ จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ SME จำนวนมากที่มักมีข้อจำกัดเรื่องความเชี่ยวชาญในการจัดการเอกสารและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้มากขึ้นในอนาคต

“การเข้าสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม PEAK ของบัวหลวงเวนเจอร์ส จะทำให้ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME รวมถึงลูกค้าธนาคารกรุงเทพสามารถเข้าถึงโปรแกรมบัญชีที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร ในราคาเหมาะสม มีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้จากทุกอุปกรณ์ และจากทุกที่ ทุกเวลา ช่วยให้บริหารธุรกิจโดยมีข้อมูลแบบ Real time จึงสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารในการนำข้อมูลทางบัญชีมาประมวลผล เพื่อพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถต่อยอดโดยร่วมมือกันทำตลาด ขยายฐานผู้ใช้งานระบบบัญชีและสินเชื่อได้พร้อมกัน เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย” นายกฤษณ์ กล่าว

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า แพลตฟอร์ม PEAK นับเป็นบริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งมีฐานลูกค้ากว่า 10,000 บริษัท โดยกรุงศรี ฟินโนเวต เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของ PEAK และโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ มาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ของกรุงศรี รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล การเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งการร่วมลงทุนในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้กรุงศรีและ PEAK ร่วมมือกันพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าทั้งของกรุงศรีและ PEAK ต่อไปในอนาคต

“เป้าหมายของกรุงศรี ฟินโนเวต คือการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพกับธุรกิจในเครือ ผ่านการสนับสนุนและลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ทั้งระดับประเทศและในภูมิภาค เพื่อเพิ่มแนวทางพัฒนาธุรกิจในแต่ละมิติ ทั้งการลดต้นทุน การสร้างรายได้ การสร้างนวัตกรรม และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564 -2566 กรุงศรีจะเน้นพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นทางการเงินที่ส่งเสริม Ecosystem ให้ทั้งผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการ รวมไปถึงคู่ค้าทางธุรกิจ มีความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ รวมไปถึงเติมเต็ม Startup Ecosystem ผ่านการลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสตาร์ทอัพเหล่านั้นสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของกรุงศรีผ่านการผสานความร่วมมือระหว่างกัน ขณะที่กรุงศรีจะสามารถใช้ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายที่มีในการช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วย โดยตามแผนธุรกิจระยะกลาง กรุงศรี ฟินโนเวต มุ่งเน้นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจที่อยู่อาศัย และธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นหลัก” นายแซม กล่าว

ด้าน นายภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง PUUN Intelligent ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม PEAK กล่าวถึงเป้าหมายหลังปิดดีลระดมทุนครั้งนี้ จากผู้ร่วมลงทุนทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย บัวหลวงเวนเจอร์ส กรุงศรี ฟินโนเวต กองทุนร่วมลงทุนโดยธนาคารออมสิน และเอ็มเอทวีซี ว่า บริษัทฯ มีแผนนำเงินจากการระดมทุนไปขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์การเป็นผู้ช่วยที่คอยอยู่เคียงข้างทุกธุรกิจ ทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ และ SME ให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับพันธกิจหลักที่ต้องการมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตและสร้างความสำเร็จให้ผู้ประกอบธุรกิจได้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบการทำบัญชีที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้ประกอบการตัดสินใจ ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  

สำหรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK สามารถตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 3 ประเภท คือ กลุ่มเจ้าของธุรกิจ กลุ่มนักบัญชี และกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ โดยมีแพ็กเกจให้เลือกใช้งานตามความต้องการของลูกค้า แบ่งเป็น 4 ระดับคือ ใช้งานฟรี, แบบ Basic (500 บาท/เดือน), แบบ Pro (700 บาท/เดือน) และแบบ Pro Plus (1,200 บาท/เดือน) ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้และแพ็กเกจที่สมัคร ทั้งนี้ นับเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากนักบัญชีในการจัดการงานบัญชี โดยมีสำนักงานบัญชีพันธมิตรและนักบัญชีอิสระที่ใช้งานกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ และมีนักบัญชีไทยใช้งานมากเป็นอันดับ 1 อีกด้วย

“PEAK มีเป้าหมายพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีส่วนช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า ในปัจจุบันโปรแกรมบัญชีออนไลน์ของ PEAK สามารถบันทึกและติดตามข้อมูลรายการบัญชีต่างๆ ได้แบบ Real time และได้พัฒนาฟังก์ชั่นใช้งานให้ตอบโจทย์ลักษณะงานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะช่วยให้นักบัญชีมีเวลา และช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจให้เติบโต โดยเป็นผู้ช่วยทางด้านบัญชีและการเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลธุรกิจอย่างครบถ้วน และพร้อมสนับสนุนให้ทุกธุรกิจประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายภีม กล่าว

——————–

เกี่ยวกับ บัวหลวงเวนเจอร์ส

บัวหลวงเวนเจอร์ส เป็นบริษัทร่วมลงทุนในเครือธนาคารกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจเข้าร่วมลงทุน และให้การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการเติบโต ปัจจุบันบัวหลวงเวนเจอร์สมีความสนใจเข้าร่วมลงทุนในกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น E-Commerce, Automation & AI, Agritech, Fintech, Health Tech และ Smart Living โดยมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ช่วยพัฒนาโครงสร้างเงินทุน รวมทั้งการยกระดับธรรมาภิบาล เปรียบเสมือนพันธมิตรในระยะยาวที่ช่วยบริษัทให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ภายใต้สโลแกน “Your Life Long Partner”

เกี่ยวกับ กรุงศรีฟินโนเวต

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านฟินเทคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการธนาคารทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี

เกี่ยวกับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด (PEAK)

พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ เป็นบริษัท Startup ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “PEAK” ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศใช้งานกว่า 10,000 กิจการ และยังมีกว่า 1,000 สำนักงานบัญชีพันธมิตรและนักบัญชีอิสระ โดยมียอดธุรกรรมในระบบกว่า 1,000,000 รายการ/เดือน คิดเป็นมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท/เดือน  PEAK เริ่มก่อตั้งโดยทีมงานที่ไม่เพียงมีความหลงใหล ในด้านบัญชี และภาษี แต่รวมไปถึงการออกแบบและเทคโนโลยีด้วย ทีมงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไม่ใช่แค่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แต่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ” ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้นำมาใช้ในการจัดการธุรกิจและต่อยอดการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยสร้าง “นักบัญชี” ที่จะมาช่วยดูแลธุรกิจ SMEs และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2564

For more information, please contact:

Public Relations Department, Bangkok Bank Public Company Limited
Aphiwat Punnopakorn (Mie)
Vice President Tel: 0-2353-5351/089-449-8383 Prisana Hongkailers (Ning) Tel: 0-2353-5350
Patcharin Pinyosap (Tu) Tel: 0-2353-5349

Share this article