การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน

บัวหลวงเวนเจอร์ส เน้นลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และ สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย โดยการคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านการเงิน กลยุทธ์และเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นบริษัทที่มีธรรมาธิบาลพร้อมก้าวเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาค

สำหรับสตาร์ตอัพ บัวหลวงเวนเจอร์สจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Investment Theme and Thesis

บัวหลวงเวนเจอร์สเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด และพร้อมเปิดรับโอกาสการลงทุนหลากหลายประเภท
โดยเฉพาะกลุ่มที่เติบโตในทิศทางเดียวกับผู้บริโภคยุคดิจิทัล 6 ประเภท ดังนี้

E-Commerce

Automation & AI

Smart Living

Smart Living

HealthTech

HealthTech

AgriTech

FinTech

Our Portfolio

Portfolio Summary

Saksiam Leasing

ศักดิ์สยาม เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์

Clinixir

คลินิเซอร์ เป็นการร่วมทุนระหว่างบัวหลวงเวนเจอร์สกับวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการด้าน Clinical Research Organization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น one-stop service ที่ให้บริการครบวงจรทั้งด้าน clinical trials และ consultation

Pand.ai

Pand.ai เป็นผู้พัฒนาและให้บริการแชทบอทแก่สถาบันการเงิน โดยใช้เทคโนโลยี Natural Language Processing (NLP) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Innohub Season 2 ของธนาคารกรุงเทพ

​Ricult

Ricult เป็นบริษัท data analytic platform ที่สนับสนุนภาคธุรกิจการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมมเพื่อช่วยในการคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้การเกษตรมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ต่ำลง

PUUN Intelligence

บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีบนคลาวด์ (Cloud Accounting) ภายใต้ชื่อทางการค้า Peak Account มุ่งเน้นให้บริการเพื่อส่งเสริมการใช้โปรแกรมบัญชีและเครื่องมือการบริหารทางการเงินแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม

Giztix

Giztix ให้บริการขนส่งและแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์ (Logistics Platform) ที่ช่วยจับคู่ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้า รวมทั้งให้บริการโปรแกรมจัดการระบบการขนส่งและบริหารคลังสินค้า

Star Money

สตาร์มันนี่ ให้บริการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์มือถือ ทั้งในรูปแบบขายเงินสดและให้สินเชื่อ นอกจากนี้ยังทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนประเภทรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และ รถใช้งานเพื่อการเกษตร เป็นต้น

NEXT Investors II

NEXT Investors II, L.P. (“NEXT Investors II”) เป็นกองทุนฟินเทคฟันด์ที่บริหารโดย Credit Suisse มีจุดประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน และ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

Jungle Ventures III

Jungle Ventures III, L.P. (“Jungle Fund III”) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพและมีการนำส่วนเทคโนโลยีด้านการเงิน หรือ เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

Betong Green Power

เบตง กรีน พาวเวอร์ ดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ Very Small Power Producer (VSPP) ตั้งอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Kredivo

Kredivo เป็น Digital Platform ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (BNPL) กับลูกค้าของ e-Commerce Platform ต่างๆ รวมถึงให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ถือเป็น 3rd Party BNPL ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย

LineMan Wongnai

ไลน์แมนวงใน เป็นแพลตฟอร์มให้บริการการจัดส่งอาหาร บริการซื้อและส่งสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ บริการแท็กซี่ รับส่งเอกสาร

STelligence

Stelligence Co., Ltd. (“Stelligence”) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอที โดยเป็น System Integrator ซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อนำเสนอ Software และ Solution ที่ตอบโจทย์โดยจัดหา Software ชั้นนำมาจำหน่าย ติดตั้ง และฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ตลอดจนให้บริการดูแลหลังการขาย

Get to know