ทีมของเรา
|
คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณศิริเดช มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินและธนาคารมากว่า 30 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และจบการศึกษาปริญญาปริญญาโท ด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์